Roční plán školy.

Plán akcí základní školy a základní školy speciální
pro školní rok 2016/2017

ZÁŘÍ:

 • slavnostní zahájení školního roku
 • Jičín - město pohádky - akce 1. - 6. ročník + speciální třídy
 • celoškolní akce "Začínáme"
 • nabídka zájmových kroužků
 • "Putujeme po Českém ráji" - celoroční projekt - speciální třídy
 • pedagogická rada školy 20. 9. 2016
 • turnaj v nohejbalu

ŘÍJEN:

 • úvodní schůzky metodických sdružení
 • zahájení činnosti zájmových kroužků
 • výtvarná soutěž ŠD na téma "Podzim"
 • zahájení sběru žaludů a kaštanů
 • účast na výtvarné soutěži - Olympia centrum Mladá Boleslav
 • malá kopaná - oblastní kolo
 • přehazovaná - oblastní kolo

LISTOPAD:

 • desetiboj - sportovní soutěž ŠD
 • sběr papíru
 • pedagogická rada školy 22. 11. 2016
 • třídní schůzky 22. 11. 2016
 • informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků o možnostech dalšího vzdělávání
 • Andělé - projekt I.stupně ZŠ + speciálních tříd - zahájení
 • realizace výstavy ve Sboru českých bratří
 • "Teplý nápoj nás zahřeje" - výtvarně prožitkový projekt I.stupně ZŠ

PROSINEC:

 • zdobení stromečku
 • Vánoční dílny
 • Vánoční betlém - výstavka
 • Vánoční výstavka - ŠD
 • Vánoční koncert
 • Andělé - projekt I. stupně ZŠ + speciálních tříd - ukončení
 • "Teplý nápoj nás zahřeje" - výtvarně prožitkový projekt I. stupně ZŠ

LEDEN:

 • Zimní kurz pro 1. - 9. ročník ZŠ a tříd ZŠ speciální
 • beseda s vedoucí oddělení prevence Magistrátu města Mladá Boleslav - "Záškoláctví a jeho důsledky, trestná činnost" -  5. a 6. ročníky ZŠ
 • exkurze do učilišť
 • výtvarná soutěž ŠD na téma "Zima"
 • vědomostní soutěž
 • pedagogická rada 17. 1. 2017

ÚNOR:

 • turnaj v pexesu - ŠD
 • karneval na téma "O vodě"
 • "Teplý nápoj nás zahřeje" - výtvarně prožitkový projekt I. stupně ZŠ - ukončení
 • výtvarná soutěž - I. a II. stupeň ZŠ

BŘEZEN:

 • Mořena - vítání jara
 • výtvarná soutěž ŠD na téma "Jaro"
 • jarní výstava ŠD na téme "Velikonoce"
 • lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. - 9. ročníků ZŠ
 • ozdravný pobyt pro žáky I. a II. stupně ZŠ i speciálních tříd
 • "Vitamínový pohár"

DUBEN:

 • ekologie - Den Země
 • sběr papíru
 • Velikonoční dílny - projektový den II. stupně ZŠ
 • pedagogická rada školy 25. 4. 2017
 • třídní schůzky 25. 4. 2017
 • turnaj v přehazované - školní a oblastní kolo
 • dopravní soutěž - I. a II. stupeň ZŠ + speciální třídy ZŠ
 • výstava ručních prací žáků

KVĚTEN:

 • zdravověda
 • soutěž mladých cyklistů
 • Olympiáda - ŠD
 • "Putování za pokladem"
 • "Výlet za odměnu"
 • výtvarná soutěž ŠD - volné téma a technika

ČERVEN:

 • turistický kurz - 9. roč. ZŠ
 • "Den dětí" - projektový den - I. a II. stupeň ZŠ
 • soutěž - "Ukaž, co umíš"
 • Letní kurz ZŠ, ZŠ speciální
 • pedagogická rada školy 20. 6. 2017
 • výlet školní družiny za odměnu
 • závěrečný koncert pěveckého sboru školy

V průběhu školního roku budou žáci všech ročníků navštěvovat divadelní představení v Městském divadle v Mladé Boleslavi a Domu kultury v Mladé Boleslavi podle aktuální nabídky těchto zařízení.

Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů jsou umístěny v plánu metodika prevence naší školy.