Zaměstnanci kuchyně


           vedoucí školního stravování:  Hana Landrová

           vedoucí kuchařka:                Bohuslava Kernová          

           kuchařky:                              Iveta Karalová