Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017

Volnočasové aktivity pro žáky na naší škole jsou zcela ZDARMA!

Pedagogové naší školy vedou zájmové útvary a kroužky nad rámec své přímé pedagogické práce.

Kroužek

Vyučující

Den

Čas

Frekvence

Hra na flétnu

Mgr. I. Šachová

út

12:45 – 13:30

    1x týden

      Pěvecký       

(1. stupeň ZŠ, ST)

Mgr. M. Jonášová

Mgr. A. Petrčková

11:50 – 12:35

    1x týden

Keramika

Mgr. J. Bažantová

st

12:45 – 13:30

    1x týden

Aerobik

Mgr. J. Kyselová

út

12:45 – 13:30

     1x týden

  Sportovní 

Mgr. M. Bernát

út

13:40 – 14:25

  1x týden

   Posilování

(2.stupeň ZŠ)

Mgr. F. Zadžora

út

13:40 – 14:25

  1x týdně

    Vaření I.    

Mgr. D. Kubínová

st

12:45 – 15:30

 1x měsíčně

      Vaření II.        

Mgr. J. Hlavatá

st

13:40 – 15:55

  1x za 3 týdny

Vaření III.             Mgr. I. Petrová         st     13:40 - 15:55 1x za 3 týdny