Čištění Jizery 1.D

 

Studenti prvního ročníku střední školy se v pátek 12. října 2018

zapojili do akce "Čištění okolí řeky Jizery." Že podobný dobrý skutek přinesl "ovoce,"

ukazuje následující fotografie. Tyto dva pytle byly nasbírány za pouhých dvacet minut,další pytle odpadků děti posbíraly v jiném úseku

kolem Jizery v Mladé Boleslavi u Česany.

Patří jim velký dík...

 

Fotogalerie