Jiřice

Žáci 6.-9. ročníků měli možnost se seznámit v rámci prevence kriminality s prací policistů a příslušníků vězeňské služby, konkrétně zaměstnanců Věznice Jiřice, kteří přijeli 27. 4. 2016 k nám do školy. Žáci si poslechli příběh a pocity jednoho z odsouzených, který si v této věznici odpykává trest za krádeže a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Beseda se setkala u žáků s velkým zájmem. V závěru akce se rozvinula bohatá diskuze. Žáci z II. stupně si z prožitého dopoledne jistě odnesli spoustu podnětů k zamyšlení.

odkaz na foto