karneval "O vodě"

Tradiční karnevalový rej proběhl 24. 2. 2017 v tělocvičně naší školy a
tentokrát bylo vše motivováno vodou. Žáci 1. stupně i děti ze speciálních
tříd a letos poprvé i předškoláčci z přípravné třídy si spolu se svými
vyučujícími připravili svá vystoupení i poutavé kostýmy. Účast byla velká.
Své děti přišli podpořit někteří rodiče a prarodiče. Celý karneval zahájil
svým zpěvem pěvecký sbor "Toníček". Zazněly dvě písničky a pak už všichni
obdivovali jednotlivá vystoupení. Žáci speciálních tříd nacvičili vystoupení
"Vltava". To některé přítomné až dojalo. Poté svůj um předvedly nejmenší
děti - předškoláci s vystoupením "Pod vrbou-za vrbou". Další vystoupení se
nesla v duchu pirátských soubojů či vtipnou formou přiblížila život v moři
nebo v tradičních českých rybníčcích. Občerstvení v podobě sladkého pečiva
zajistily děti z kroužku vaření. Atmosféra byla skvělá, děti se nejen
pobavily, ale i poučily. Poděkování patří všem, kteří se na karnevalu
podíleli.

Fotogalerie