Rytmování 2018

 

Divadelním sálem zněly bubny

V divadelním sále domu kultury v Mladé Boleslavi se ve středu 16. 5. 2018 uskutečnilo pásmo rytmických a hudebních vystoupení všech tříd školy.        

 Škola Na Celně tak uspořádala celoškolní akci s názvem: „RYTMOVÁNÍ“.

Žáci spolu s pedagogy připravovali rytmická cvičení, hru na tělo, tance, říkačky i hru na africké bubny djembe už od začátku školního roku. Zapojili se všichni žáci naší školy od nejmenších předškoláků, přes žáky ZŠ, speciální školy, až po nejstarší žáky ze školy praktické.

Začátek Rytmování se odehrál již ráno ve škole. Na chodbě se „kelímkovalo“. Obwisana se vydařila a poté se již žáci přesunuli do divadelního sálu, kde pokračoval hudební a rytmický program. Celá akce vyvrcholila bubenickým číslem. Bubenice Katka ze ZUŠ - náš host, předvedla svůj um a pro naše žáky byla velkým a milým překvapením.

Velice děkujeme všem zúčastněným žákům, pedagogům, hostům. Poděkování míří i k paní Petře Kaplanové z Kultury města za vstřícnost a zázemí, panu zvukaři Jiřímu Valnému za jeho trpělivost a profesionalitu a organizátorce celé této zdařilé akce naší paní učitelce Mgr. Martině Jonášové.

 

fotogalerie