Skáčeme panáka

V prvních prosincových dnech proběhla ve škole soutěž "SKÁČEME PANÁKA". Akce se moc líbila a zúčastnili se jí žáci od 3. - 9. ročníků. Ti byli rozděleni podle věku do dvou skupin. Za každou kategorii máme již obsazená první tři místa. Na pravidla dohlíželi učitelé. Celková atmosféra byla přátelská a soutěžící překvapili svým úsilím a svými výkony. Všechny čeká sladká odměna. Poděkování patří i paní učitelce Hlavaté za organizaci této soutěže.