soutěž ve skákání "panáka" 2018

 

V pondělí 26. 11. 2016 proběhla v naší škole soutěž ve skákání "panáka".

Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků naší školy, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií: 1. kategorie - 6. a 7. třídy, 2. kategorie - 8. a 9. třídy, 3. kategorie - speciální třídy + 5. třída a 4. kategorie - střední škola.

K soutěži přistupovali všichni žáci zodpovědně, stejně tak dodržovali sportovní chování. Všichni se navzájem povzbuzovali a tak si zaslouží velkou pochvalu a vítězové drobné odměny při závěrečném vyhodnocení.

Poděkování patří organizátorkám celé sporovní akce: paní učitelce Mgr. Aleně Richterové a paní učitelce Mgr. Jitce Vlčkové.