Teplý nápoj nás zahřeje


Žáci 1.stupně ZŠ a speciálních tříd spolu s učiteli vytvořili krásnou výstavu svých výtvarných prací v budově školy na téma : "Teplý nápoj nás zahřeje".

Děti na svých dílkách pracovaly v průběhu celého podzimu a zimy a postupně výstavu doplňovaly a dotvářely. Začátkem března se uskutečnilo setkání všech zúčastněných při ukončení výstavy, kde proběhl krátký program. Nejenže se připomněla blahodárná síla čaje, ale ve shrnutí zazněly i informace, kde se čaj pěstuje a jaké druhy, ale i jaké jsou způsoby jeho dopravy do ČR a které druhy čajů jsou vhodné pro děti. V závěru si všichni zazpívali písničku na dané téma a zatančili taneček. Aby zážitek byl se vším všudy a nebyl ošizený žádný lidský smysl, vyvrcholila tato výstava ochutnávkou teplého nápoje.

Všem vyučujícím, kteří se podíleli na této akci patří velké poděkování. Zážitek byl moc příjemný.

 

Fotogalerie