Turistický kurz 2016/2017

Turistický kurz je zaměřený na turistické znalosti a dovednosti spojené s pobytem v přírodě a ekologickou výchovu. Děti si utužují znalosti při práci s mapou a orientaci v terénu, určování světových stran podle kompasu, dále i v dopravní výchově i kázni, dodržování pravidel silničního provozu, poskytnutí první pomoci a celkově se naučí orientovat v situacích ohrožujících život.

Turistický kurz 2016/2017