Akce  pro děti

"Na dvoře a ve chlévě"

11. 11. 2014
vyvrcholil podzimní projekt prvního stupně ZŠ praktické a ZŠ speciální "Na dvoře a ve chlévě". Zahájen byl již v září exkurzí na farmu v Seleticích, kde děti měly možnost vidět a setkat se s domácími a hospodářskými zvířaty.

Následující měsíce byly věnovány výrobě těchto zvířátek různými technikami.

Při dětském happeningu k tomuto projektu " Na dvoře a ve chlévě" si děti zazpívaly,  zasoutěžily a pohrály u jejich výtvorů. Mohly si pochovat a pohladit živé králíčky. 

Mgr. Jonášová