Velikonoční dílny

 11. 4. 2017 proběhly na II.stupni ZŠ. Velikonoční dílny. Žáci během dopoledne absolvovali 4 tvůrčí dílny. Připomněli si velikonoční tradice, pracovali s papírem a tvořili výrobky s velikonoční tématikou, ve školní kuchyňce upekli beránky a naučili se plést pomlázku. Této akce se zúčastnili i žáci naší SŠ.

Fotogalerie