Vítání jara

"Již nesem smrt ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, léto líbezné, obilíčko zelené."

Děti naší školy si připomněly lidový zvyk "VYNÁŠENÍ SMRTI A VÍTÁNÍ JARA". 17.3.2016 jsme "MOŘENU" vynesli za zpěvu lidových písní k potoku, kde byla zapálena a vhozena do vody. Zpět do školy si žáci donesli ozdobený májíček.