Charakteristika školy

Celý areál školy se nachází v ulici Na Celně v blízkosti parku Štěpánka. Okolí školy (lesopark Štěpánka) vytváří velmi dobré podmínky pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Součástí školy jsou třídy základní školy praktické, základní školy speciální, školní družina a školní jídelna. Speciálně pedagogické centrum sídlí v horním patře budovy. Dětský domov se nachází v samostatné budově poblíž školy. Prostranství školy je vybaveno bazénem, hřištěm a školními pozemky. Škola má k dispozici také školy na stolní tenis a ohniště na opékání. V interiéru školy máme 28 tříd s netradičně uspořádaným prostředím včetně relaxačních částí učeben. Odborně jsou vybaveny učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy a informační technologie. Nadstandartní podmínky má škola pro výuku pracovního vyučování, které tvoří základ vzdělávací práce školy. Dívky využívají učebnu ručních prací, pro realizaci dílenských prací máme dílnu pro práci s kovem a dřevem. K osvojení praktických dovedností v domácnosti slouží cvičná kuchyňka vybavená moderní technologií. Pro výuku pracovního vyučování i pro realizaci zájmového kroužku je k dispozici keramická dílna. Nedílnou součástí školy je žákovská knihovna. Knihovna je vybavena encyklopediemi, které napomáhají k rozvoji moderní výuky. Dostupnost školy je zajištěna městskou hromadnou dopravou, autobusovou i vlakovou dopravou. Pro dostupnost žáků s kombinovaným postižením je škola vybavena bezbariérovým vchodem.

Charakteristika výuky na základní škole praktické, základní škole speciální, na základní škole při zdravotnickém zařízení i na jednotlivých stupních je uvedena pod označením těchto škol.