Projekt "Patron"

 

Projekt  "Patron", podpořený Evropským sociálním fondem České republiky (ESF ČR), vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských  organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem.

V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 - 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni by měli mladým mužům vytvořit často chybějícímodel pozitivního mužského vzoru, předávat jim své zkušenosti a být jim podporou při vstupu do běžného života. Patronský systém by měl pomoci změnit stav, kdy velké procento mladých mužů přechod do samostatného života nezvládá, ztrácí zaměstnání a končí v sociální síti nebo ve vězení (podle studie MV ČR z roku 2007 má 51% dětí, které prošly dětským domovem, problémy se zákonem). Mladí lidé vyrůstající v zařízeních náhradní výchovy jsou po dobu svého života v zařízeních sice velice slušně hmotně zabezpečeni, ale z toho často pramení, že po přechodu do běžného života nezvládají zátěž, která souvisí s nalezením, a především s udržením zaměstnání a hospodařením s výdělkem. Jsou finančně málo gramotní, nejsou připraveni na pravidelnost docházky do zaměstnání a roli zaměstnance. Většinou také není dostatečně ošetřen jejich individuální přechod ze zařízení náhradní výchovy do běžného života. Navíc mladí muži často nemají referenční rámec mužské role. V počátku projektu se uskuteční třídenní
školení pro patrony, na kterém se seznámí podrobně s celým projektem, s pravidly patronského doprovázení a dojde k jejich přípravě na zvládání situací, 
které mohou při doprovázení nastat. V průběhu celého projektu pak bude patronům
nabízena supervize. Setkávání patronů a mladých mužů bude mít jasná pravidla a bude k nim docházet minimálně jednou za měsíc.