ABC peněz-jarmark

07.12.2017 20:57

 

Projekt "Abeceda peněz" vyvrcholil 7. 12. 2017 jarmarkem. Ten se konal

od 14.00 hod. na pobočce České spořitelny v ulici Jana Palacha. Děti si kromě

výrobků z keramiky, svícnů, vánoční dekorace, přáníček a pečených dobrot

připravily krátké pěvecké vystoupení. Návštěvnost byla velká a příjemná.

Děti si odpoledne náležitě užily.

Poděkování patří třídním učitelkám, které přípravě jarmarku věnovaly mnoho

času a úsilí. Dětem, které se snažily o co nejkrásnější a nejpečlivější

výrobky, rodičům dětí za podporu a zástupkyním České spořitelny

za nabídku projektu, milé přijetí a velkou spolupráci.

Dne 13.12.2017 převzaly děti certifikát mladého podnikatele.

Fotogalerie