Hodnocení - druhé pololetí šk.roku 2019-2020

17.06.2020 06:56

Pravidla hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení vychází z vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020

  1. Hodnocení bude vycházet především z podkladů pro hodnocení získané vyučujícími v období od konce ledna, (kdy už se výsledky žákovských prací započítávaly do klasifikace na 2. pololetí) až do uzavření školy 11. 3. 2020

Uvedené podklady představují základ pro hodnocení žáků, které škola použije.

  1. Hodnocení práce žáků, která byla zadávána učiteli v období uzavření škol. (Učitelé mohou zohledňovat snahu žáků o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů i samotné výsledky této práce.)
  2. Vyučující mohou zohlednit podpůrné podklady, které získali v době vzdělávání formou školních skupin.

Nedostatek podkladů pro hodnocení za období vzdělávání na dálku (od 11. března) nemůže být sám o sobě důvodem k tomu, aby žák z některého předmětu nedostal hodnocení.

Vzhledem k možnostem vyhlášky č. 211 ohledně hodnocení „nedostatečně“ může dojít pouze ve zcela výjimečných a nezpochybnitelných případech, kdy tomuto stupni odpovídá jak hodnocení v období do 11. března, kdy žák byl přítomen během prezenční výuky, tak i podpůrné hodnocení buď v období vzdělávání na dálku, nebo v období prvního pololetí.

Stále platí základní pravidla pro hodnocení stanovená školským zákonem a vyhláškou č. 48. Je potřeba si uvědomit, že nová vyhláška č. 211 stanoví odchylně pouze to, z čeho škola vychází pří hodnocení (podklady pro hodnocení), a že dovoluje nastavit posuzování, které není ukotveno v příslušném řádu konkrétní školy.

Všechna ostatní pravidla pro hodnocení jinak zůstávají v platnosti (stupně hodnocení, charakteristika slovního hodnocení, stupně pro celkové hodnocení, podmínky pro opakování, podmínky pro opravné zkoušky, podmínky pro přezkoumání výsledků vzdělávání žáků – to vše zůstává stejné), jak je stanoveno ve vyhlášce č. 48 z roku 2005.

                                                      Mgr. Ivana Pacovská v.r. ředitelka školy