INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD

05.05.2020 08:47

Otevření školy pro přípravné ročníky ZŠ

 

Vážení rodiče, jsme v době, kdy se vše hekticky mění, pokud ale epidemiologická situace dovolí, od 25. 5. 2020  MŮŽETE přihlásit své dítě do tzv. ŠKOLNÍ SKUPINY. Nejde o povinnou školní docházku, docházka do 30. 6. 2020 je dobrovolná. (V případě přihlášení – pravidelná.) Tato skupina bude splňovat přísně stanovené hygienické podmínky. Proto Vás žádáme, abyste svému dítěti dávali dle nařízení minimálně dvě roušky na každý den. Podmínkou pro zařazení do školní skupiny je vyplněná přihláška a čestné prohlášení. Pokud své dítě do ŠKOLNÍ SKUPINY nepřihlásíte, bude se dále až do 30. 6. 2020 vzdělávat distančně, tak jako doposud.

Pokud máte zájem vaše dítě přihlásit od 25. 5. 2020 do školní skupiny, předejte vyplněnou žádost s čestným prohlášením na ředitelství školy nejpozději              do 18. 5. 2020.

Bližší informace podají třídní učitelky přípravných tříd, nebo zást. řed. na tel.čísle: 602 409 014

 

Provoz školní skupiny:

PO – PÁ    8.00 – 12. 00  - výuka  

                  12.00 – 15.45 – volnočasové aktivity

 Ranní družina nebude v provozu.

Podle zájmu je možné zajistit pro děti školní stravování.