INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

11.02.2021 08:00

 

V pondělí  15. února 2021 začíná opět běžná výuka dle rozvrhu tříd pro všechny žáky. Do školy mohou nastoupit pouze žáci, kteří nemají žádné příznaky onemocnění (rýma, zvýšená teplota, kašel) a skončila jim dle nařízení hygieny karanténa.

 

Při vstupu bude všem příchozím měřena teplota a nadále platí zákaz vstupu do budovy školy cizím osobám. Budova školy byla dezinfikována a jsou dodržována přísná hygienická opatření (např. nošení roušek ve společných prostorách školy, u starších dětí nošení roušek při vyučování apod.)