Informace SPC

02.11.2020 12:03

 

Vzhledem k aktuální situaci bude SPC realizovat přednostně vyšetření, která mají významnější dopad do vzdělávacího procesu. 

Do odvolání budou zrušeny výjezdy do škol a školských zařízení. Žádáme rodiče, 

aby dítě/žáka doprovázel  do budovy SPC na vyšetření jen jeden zákonný 

zástupce. Respektujte prosím tato opatření. 

Děkujeme za pochopení.

Případné dotazy:  spcmb@skolanacelne.cz

Mgr. Ivana Štefaniaková vedoucí SPC