Onemocnění Covod-19 ve škole

02.02.2021 19:39

 

Vážení rodiče,

vzhledem k šíření onemocnění Covid 19 v naší škole KHS Mladá Boleslav nařídila další opatření, která se týkají chodu naší školy. Některé třídy spolu s vyučujícími budou v karanténě.

Třídy kterých se to týká: II., IV., VI.B, VII., VIII., I.C, IV.C, 2.D, a 3.D dále zůstavají v karanténě oddělení školní družiny paní vychovatelky Dany Kozderkové a paní vychovatelky Hany Fryaufové.

Bližší informace vám poskytnou třídní učitelé a jistě vás bude kontaktovat KHS Mladá Boleslav.