Organizace prvních školních dnů pro přípravné třídy, základní školu, základní školu speciální a praktickou školu dvouletou

24.08.2021 18:32

 

Vážení rodiče,

Školní rok 2021/2022 bude začínat 1. 9. 2021 za příznivého počasí před školou (v případě nepřízně ve třídách), kde proběhne slavnostní uvítání paní ředitelkou. (Netýká se přípravných tříd. Děti z přípravných tříd spolu s rodiči půjdou vlastním vchodem přímo do tříd, kde proběhne uvítání.) Potom se děti rozejdou do svých tříd, kde proběhne testování tak, jak tomu bylo doposavad antigenními testy z nosu. Žáci prvních a přípravných tříd budou testování až následující den - 2. 9. 2021. Vyučování tohoto dne bude končit pro celou školu v 8,45 hod. Rodiče mají možnost vstupu do školy pouze s respirátorem za účelem organizačních věcí (např. vyřizování školní družiny, placení obědů, konzultace s třídním učitelem …).

Další testování proběhne ve dnech 6. 9. a 9. 9. 2021.

Vyučování v následujících dnech bude končit:

  • čtvrtek 2. 9. 2021: přípravné třídy v 11,40 hod.

                             první třídy v 10,00 hod.

                             žáci 1. st. v 11,40 hod.

                             žáci ZŠ speciální v 11,40 hod.

                             žáci 2. st. ve 12,35 hod.

                             žáci PŠ ve 12,35 hod.

  • pátek 3. 9. 2021: přípravné třídy v 11,40 hod.

                           první třídy v 11,00 hod.

                           žáci 1. st. v 11,40 hod.

                           žáci ZŠ speciální v 11,40 hod.

                           žáci 2. st. ve 12,35 hod.

                           žáci PŠ ve 12,35 hod.

 

Od pondělí 6. 9. 2021 bude probíhat vyučování již podle rozvrhů jednotlivých tříd včetně odpoledního vyučování.

 

Přejme si společně, aby letošní školní rok 2021/2022 byl pro nás všechny zúčastněné klidný, úspěšný a nezapomenutelný na hezké zážitky!