Poděkování sponzorům

14.05.2017 17:12

V pátek 12. 5. 2017 proběhla oslava 80. výročí založení naší školy.

Děkujeme našemu zřizovateli Středočeskému kraji za podporu této akce.

Další velké poděkování patří všem níže uvedeným společnostem či firmám, které podpořili oslavu buď finančním darem, předáním upomínkových předmětů nebo i věcnými dary.