Provoz ŠD

25.04.2019 09:27

Vzhledem k malému zájmu ze strany rodičů nebude školní družina v provozu

ve dnech ředitelského volna 29. a 30. 4.2019