Ředitelské volno

16.05.2017 09:28

Rozhodnutí ředitelky školy o mimořádném volnu


Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 19. 5. 2017 volno ředitele školy pro žáky z důvodu plánované opravy vodovodního řádu. Toto volno se netýká dětí z přípravné třídy.

Zákonní zástupci žáků budou informováni i prostřednictvím žákovské knížky.