ŘEDITELSKÉ VOLNO

06.09.2017 15:03

Rozhodnutí ředitelky školy o mimořádném volnu


Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 29. 9. 2017 volno ředitele školy pro žáky z technických důvodů.

Zákonní zástupci žáků budou informováni i prostřednictvím žákovské knížky.