Rozhodnutí ředitelky školy o mimořádném volnu

08.11.2015 19:42

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 16.11.2015 volno ředitele školy pro žáky z organizačních důvodů.

Zákonní zástupci žáků budou informováni i prostřednictvím žákovské knížky.