Rozhodnutí ředitelky školy o mimořádném volnu

20.05.2016 11:03

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 27. 5. 2016 volno ředitele školy pro žáky z technických důvodů.

Zákonní zástupci žáků budou informováni i prostřednictvím žákovské knížky.