Rozhodnutí ředitelky školy o mimořádném volnu

01.11.2016 11:14

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 18.11.2016 volno ředitele školy pro žáky z organizačních důvodů. V budově školy budou probíhat stavební práce.

Zákonní zástupci žáků budou informováni i prostřednictvím žákovské knížky.