veřejná zakázka - Výměna školních tabulí

08.06.2018 20:16

Oznámení vyhlášení veřejné zakázky

 

Vyhlašujeme výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

na službu „Výměna školních tabulí“

                                                                     Mgr. Ivana Pacovská

                                                                           ředitelka školy

 

Poptávka k veřejné zakázce malého rozsahu tabule.pdf