Volné dny ředitelky školy

16.06.2020 11:55

 

oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji volné dny ředitelky školy ve dnech 29. 6. - 30. 6. 2020 z technických důvodů – plánované opravy vodovodního řádu v budově školy.

                                            Mgr. Ivana Pacovská v. r. ředitelka školy