Volné dny ředitelky školy 21. a 22. 12. 2020

01.12.2020 14:02

 

 OZNÁMENÍ

oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů vyhlašuji volné dny ředitelky školy ve dnech 21. 22. 12. 2020 

z technických důvodů – odstávka vodovodního řadu v budově školy.

                                                  Mgr. Ivana Pacovská 

                                                       ředitelka školy