VOLNÝ DEN ŘEDITELE ŠKOLY

18.02.2018 11:15

Rozhodnutí ředitelky školy o mimořádném volnu


Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 23. 3. 2018  z technických důvodů volný den ředitele školy.

Zákonní zástupci žáků budou informováni i prostřednictvím žákovské knížky.

Mgr. Ivana Pacovská řed. školy