Volný den ředitele školy

17.04.2018 08:17

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji

z technických důvodů volné dny ředitele školy v termínech:

pondělí  30. 4. 2018

pondělí    7. 5. 2018

pátek     18. 5. 2018


Zákonní zástupci žáků budou informováni i prostřednictvím žákovské knížky.

Mgr. Ivana Pacovská řed. školy