Volné dny ředitele školy

04.04.2019 15:26


Oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů vyhlašuji volné dny ředitelky školy z technických důvodů -
plánované opravy elektroinstalace v budově školy v těchto termínech:

         29. dubna 2019

         30. dubna 2019

         31. května 2019 

  Mgr. Ivana Pacovská ředitelka školy