Volný den ředitelky školy

20.09.2021 11:38

 

oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji volný den ředitelky školy 

dne 27. 9. 2021 z technických důvodů – plánované opravy vodovodního 

řadu v budově školy. 

                                     Mgr. Ivana Pacovská řed. školy