Volný den ředitelky školy

08.12.2021 14:31

 

Volný den ředitelky školy 

 

oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji 

volný den ředitelky školy dne 22. 12. 2021 

z technických důvodů – oprava topení v budově školy.  

 

Mgr. Ivana Pacovská  

ředitelka školy