Volný den ředitelky školy

09.05.2022 18:07

 

Volný den ředitelky školy

oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji volný den ředitelky školy dne 27. 5. 2022 z technických důvodů – plánovaná oprava vodovodního řadu ve školní jídelně.

 

K dispozici bude v provozu školní družina od 7.00 - 14.30 hod. 

Zájemci o školní družinu kontaktujte vedoucí vychovatelku Danu Kozderkovou na tel. čísle: 602 410 287 do pátku 20. 5. 2022

Upozornění: tento den nebude v provozu školní jídelna. Děti si přinesou svačinu.

 

 

Mgr. Ivana Pacovská

ředitelka školy