Výsledky voleb do školské rady

26.04.2018 23:00

Seznámení s výsledky volby zástupce rodičovské veřejnosti do školské rady

Zástupcem rodičovské veřejnosti do nové školské rady byla dne 24. 4. 2018 zvolena

MUDr. Olga Zadražilová Bednářová

Volební účast byla 62%. Děkujeme za účast při volbě.

Složení školské rady pro volební období 2018 – 2021:

Zástupce zřizovatele:                       Mgr. Zděnka Patočková

Zástupce pedagogů:                         Mgr. Martina Jonášová

Zástupce rodičovské veřejnosti:      MUDr. Olga Zadražilová Bednářová

Zapsala: Mgr. Ivana Pacovská