ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

20.08.2020 12:27

Vážení rodiče,

začátek školního roku se přiblížil.

V úterý 1. 9. 2020 od 8.00 hodin proběhne uvítání všech dětí ze SŠ, ZŠ a dětí ze ZŠ speciální před budovou školy.

Rodiče a děti z přípravných tříd půjdou do školy zadním vchodem a přivítání proběhne ve třídách.

Rodiče, kteří si půjdou přihlásit své děti ke stravování a do školní družiny žádáme, aby měli v případě potřeby k dispozici roušku.

Stravování si můžete zařídit již od 24. 8. 2020 u paní vedoucí Magdalény Fričové vždy v dopoledních hodinách.

S bližšími informacemi k provozu školy a školní družiny budete seznámeni před zahájením školního roku.

Na vaše děti se těší kolektiv pedagogů školy a věříme, že nadcházející školní rok bude klidnější, než předešlý.