ZAHÁJENÍ VÝUKY VE ŠKOLE 12. 4. 2021

07.04.2021 18:13

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci

v souladu s Mimořádným opatřením MZCR ze dne 6. 4. 2021 bude zahájena prezenční výuka všech žáků naší školy (ZŠ, ZŠ spec, přípravné třídy ZŠ, PrŠ dvouletá) 12. 4. 2021

  • Vstup do školy pro zdravé děti a žáky pouze s ochranou úst a nosu – žáci ZŠ i ZŠ spec. – chirurgické roušky, žáci PrŠ dvouleté – respirátory
  • Po vstupu bude proveden na základě mimořádného opatření antigenní test (vždy v pondělí a ve čtvrtek)
  • Při testování možná účast rodiče
  • Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu (s omezením v hodinách HV a TV)
  • Školní družina bude v provozu bez omezení
  • Stravování bude zajištěno ve školní jídelně – na základě informací od tř. uč. budou obědy dětem přihlášeny x odhlášeny
  • Ve škole budou dodržovány veškeré hygienické a bezpečnostní opatření
  • Žádáme o sledování www stránek a vaši spolupráci se školou v této komplikované situaci

Případné dotazy můžeme řešit osobně, či na telefonních čislech:   775 581 291 řed. školy,  602 409 014 zást. řed. školy,  sekretariát:  326 329 931

 

Informace pro rodiče k testovaní :  leták pro rodiče (.pdf)           

Informace pro děti a žáky k testovaní: leták pro žáky (.pdf)

Video testování ve škole

                                      - LEPU testy:    https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20