ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OCHRANY ZDRAVÍ OD 1. 9. 2020

29.08.2020 15:31

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OCHRANY ZDRAVÍ

 

  1. Při prvním příchodu do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  2. Před vstupem do školy – žáci se shromažďují před školou, doporučuje se přicházet do školy až po jejím otevření, tj. mezi 7.40 a 7.55 hod. Pokud žáci čekají před školou, je doporučeno dodržovat odstup, vyhnout se přátelským objetí atp.
  3. Ve společných prostorách školy se mohou děti/žáci pohybovat bez roušky, pokud v dané oblasti KHS nevyhlásí II. stupeň pohotovosti. Stupně pohotovosti jsou uvedeny v příloze tohoto článku.
  4. Ve třídě se rouška v této chvíli nemusí používat.
  5. Děti/žáci dodržují zvýšenou osobní hygienu, zvláště časté a pečlivé mytí rukou. U každého WC a u vchodu do školy je umístěn stojan s dezinfekcí, dezinfekce jsou k dispozici i v jednotlivých třídách.
  6. Sdílení informací - průběžné informace budou sdíleny prostřednictvím webových stránek www.skolanacelne.cz a také kontakty přes třídní učitele.
  7. Pobyt zákonných zástupců ve škole je omezen. Každý, kdo bude potřebovat konzultaci s učitelem či vedením školy, se musí předem domluvit na schůzce, a to buď přes e-mail zvsi@skolanacelne.cz nebo   telefonicky přes kancelář školy tel. 326 321 931 (případně s učitelem přes jeho služební e-mail). Zákonný zástupce vyčká, až si ho u vchodu vyzvedne učitel, či jiný zaměstnanec, se kterým má smluvenu schůzku. Pro návštěvy po celou dobu pobytu ve škole je nutné mít nasazenu roušku.
  8. Rodiče dětí přípravných tříd a žáků 1. tříd mohou první školní den doprovodit své dítě až do třídy.  Zákonný zástupce i žák budou mít tento den nasazenu roušku. V prvním školním týdnu budou moci zákonní zástupci doprovázet své dítě pouze do šatny. Opět platí, že musí mít roušku.
  9. Vyzvedávání žáků a dětí po vyučování a ze školní družiny – zákonní zástupci čekají před školou, zbytečně nevchází do budovy školy. Rodiče dětí z přípravných tříd mohou vstoupit při vyzvedávání dětí do šatny, ale pouze s rouškou.
  10. Aktivity mimo budovu školy – aktivity, které nejsou nutné k naplnění ŠVP (kulturní a sportovní akce) budou omezeny. Školní výlety budou organizovány s přihlédnutím k epidemiologické situaci, tzv. „semaforu“ MZd.
Kliknutím na tabulku zvětšíte