Zápis do 1. ročníku

13.02.2019 08:43


Zápis k povinné školní docházce do ZŠ (dle § 16 odst. 9) a ZŠ speciální pro školní rok 2019/2020 proběhne v pátek 5. 4. 2019 od 13.00 do 16.00 hodin v budově školy.

K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte,
zdravotní průkazku dítěte a doporučení školského poradenského zařízení
a v případě cizinců, kteří nejsou občany EU, i doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu.

Ve školním roce 2019/2020 bude přijato do 1. ročníku ZŠ (dle § 16 odst. 9)     max.14 žáků.


KRITÉRIA PŘIJETÍ:

  • školní zralost
  • doporučení školského poradenského zařízení