Přípravná třída 0. A

 
 
Které děti do ní chodí?
Především děti s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky,u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.
Činnost pedagoga je zaměřena na systematickou přípravu dětí
k zahájení vzdělávání v základní škole. Náš školní vzdělávací program s názvem
„ Krůček ke škole“ je sestaven tak, aby umožnil snadnější následující začlenění
do vyučovacího procesu v první třídě, čímž v důsledku předchází budoucím
školním neúspěchům.Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně
ovlivnit další vývoj dítěte. V nově zařízené třídě, která má oddělený vchodový vstup,
se denně schází 10 dětí. Den je rozdělený do jednotek, které jsou analogické
vyučovacím hodinám. Režim ale není 100% stejný, je zde mnohem větší prostor
pro hru a podobné činnosti. Přípravný ročník může využívat též prostory tělocvičny,
školního hřiště a počítačovou učebnu. Samozřejmostí je možnost přihlásit dítě
do školní družiny a ke školnímu stravování. Přípravnou třídu jsme zařadili
do systému třídních schůzek, aby rodiče měli potřebné informace.
Těší nás, že jsme pro tyto děti našli vhodné prostory ve kterých se mohou
přípravě na bezproblémový vstup do ZŠ věnovat. Již nyní zaznamenáváme
jejich první úspěchy, ze kterých máme upřímnou radost.

Více zde: https://www.skolanacelne.cz/pripravna-trida/
Které děti do ní chodí?
Především děti s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky,u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.
Činnost pedagoga je zaměřena na systematickou přípravu dětí
k zahájení vzdělávání v základní škole. Náš školní vzdělávací program s názvem
„ Krůček ke škole“ je sestaven tak, aby umožnil snadnější následující začlenění
do vyučovacího procesu v první třídě, čímž v důsledku předchází budoucím
školním neúspěchům.Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně
ovlivnit další vývoj dítěte. V nově zařízené třídě, která má oddělený vchodový vstup,
se denně schází 10 dětí. Den je rozdělený do jednotek, které jsou analogické
vyučovacím hodinám. Režim ale není 100% stejný, je zde mnohem větší prostor
pro hru a podobné činnosti. Přípravný ročník může využívat též prostory tělocvičny,
školního hřiště a počítačovou učebnu. Samozřejmostí je možnost přihlásit dítě
do školní družiny a ke školnímu stravování. Přípravnou třídu jsme zařadili
do systému třídních schůzek, aby rodiče měli potřebné informace.
Těší nás, že jsme pro tyto děti našli vhodné prostory ve kterých se mohou
přípravě na bezproblémový vstup do ZŠ věnovat. Již nyní zaznamenáváme
jejich první úspěchy, ze kterých máme upřímnou radost.

Více zde: https://www.skolanacelne.cz/pripravna-trida/

Které děti do ní chodí?
Především děti s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.
Činnost pedagoga je zaměřena na systematickou přípravu dětí
k zahájení vzdělávání v základní škole. Náš školní vzdělávací program s názvem
„ Krůček ke škole“ je sestaven tak, aby umožnil snadnější následující začlenění
do vyučovacího procesu v první třídě, čímž v důsledku předchází budoucím
školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně
ovlivnit další vývoj dítěte. V nově zařízené třídě, která má oddělený vchodový vstup,
se denně schází 12 dětí. Den je rozdělený do jednotek, které jsou analogické
vyučovacím hodinám. Režim ale není 100% stejný, je zde mnohem větší prostor
pro hru a podobné činnosti. Přípravný ročník může využívat též prostory tělocvičny,
školního hřiště a počítačovou učebnu. Samozřejmostí je možnost přihlásit dítě
do školní družiny a ke školnímu stravování. Přípravnou třídu jsme zařadili
do systému třídních schůzek, aby rodiče měli potřebné informace.
Těší nás, že jsme pro tyto děti našli vhodné prostory ve kterých se mohou
přípravě na bezproblémový vstup do ZŠ věnovat. Již nyní zaznamenáváme
jejich první úspěchy, ze kterých máme upřímnou radost.