Veselé zoubky

 
Naši „přípravňáčci“ se seznámili velice zábavnou formou s projektem „Zdravé zoubky“.
První část byla zaměřena na to, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se a co je zubní kaz.
Ve druhé části bylo zhlédnutí  vtipného příběhu „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“,
v třetí části jsme si povyprávěli o tom,  jak správně pečovat o zoubky, jak si zoubky čistit, aby byly bez kazu, proč navštěvovat zubního lékaře.
Poslední část projektu zapojila  žáky do úkolů, které plnili na interaktivní tabuli.
Žáci už ví, kolik mají zoubků a jak o ně pečovat, ví, jak vzniká kaz, a jak mu předejít.
Nebojí se zubaře a umí si své zoubky správně vyčistit.
Drogerie DM, která projekt dokonale připravila, vybavila všechny žáky i taštičkou, ve které mají vše, co potřebují k čištění svých zoubků.
Všichni měli velkou radost a slíbili, že se o své zoubky budou řádně starat.