Den Země

 

Děti z 0. B se během dubna postupně seznamovaly s ekologií. Učily se třídit odpad, dozvěděly se, jak se recykluje, co vše škodí naší planetě a co jí naopak pomáhá. Vrcholem projektu bylo zúčastnění se celoškolní akce „Ukliďme svět“. Naše třída se rozhodla jít zachránit planetu se startem na Štěpánce. Samozřejmě byly všechny děti chráněny rukavicemi a byly poučeny o bezpečném chování a hygieně.

Jen co jsme sesbírali první pytel odpadků, hned byla tráva zelenější a ptáčci veselejší! Kéž by byl k přírodě každý tak ohleduplný jako naši šikovní předškoláčci!

Tř. uč. Adéla Rejmanová