Exkurze do HZS Mladá Boleslav

 

V květnu se naši předškoláci dozvěděli spoustu zajímavostí o hasičích, policii i záchranné službě. Zapamatovávali si telefonní čísla na jednotlivé záchranné složky a učili se pochopit význam jejich práce. Vědomosti dětí se také rozvíjely pomocí nejrůznějších obrázků, pracovních listů, omalovánek, písniček a tanečků o hasičích.

Vrcholem týdne však byla návštěva stanice HZS Mladá Boleslav, na které nás provázel jeden z mladých, avšak zkušených pánů hasičů. Vše na stanici nám důkladně popsal i ukázal a velice poutavě o hasičské práci vyprávěl. Dětem se nejvíce líbila zkouška helem a vysílaček, ukázka výjezdu k dopravní nehodě a prohlídka hasičských aut, do kterých měly možnost nahlédnout (a do některých dokonce také nasednout). Hasičskému sboru a především provázejícímu panu hasiči bychom tímto chtěli velice poděkovat za zážitek! Jak se nám návštěva líbila, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Adéla Rejmanová, tř. uč.


Fotogalerie