Karneval

V letošním školním roce se tradičního školního karnevalu zúčastnily

i děti z přípravné třídy. Téma: VODA. S dětmi jsme vytvořili pomyslný rybník,

vyrobili a namalovali vrbu a chyběla už jen zvířátka, která jsou typická

pro život u rybníka či žijí přímo v rybníce. Jednalo se o kachny, husy,

čápi, žáby, kapry a bobra, kterého si zahrála s chutí slečna asistentka.

Postupně jsme všem posluchačům přiblížili pomocí speciálních

hudebních nástrojů zvuky, které můžeme u rybníka slyšet a doprovázeli

se písní Pod vrbou, za vrbou. Paní učitelka - vodnice

 

Fotogalerie