Podzim v přípravné třídě

Podzimní měsíce v naší přípravné třídě byly zaměřeny na poznávání přírody.

Témata o přírodě jsou pro děti velmi zajímavá a pronikají do všech složek předškolní výchovy.

Děti získávají nejen spoustu nových poznatků a dovedností, učí se propojovat informace

a pracovat s nimi, ale současně si osvojují kladný vztah k živé i neživé přírodě.

Jedno z podzimních témat s názvem „ Lesní skřítkování“ si děti velmi užily.

Motivací jim bylo čtení knihy Příběhy lesních skřítků. Skřítek Smíšek, který děti provází

při plnění úkolů v pracovních sešitech je jejich velký kamarád již od počátku školního roku.

Poznávání jednotl. stromů a plodů dotvářely ve výtvarných a pracovních činnostech.

Při stavbě příbytků pro lesní skřítky se děti doprovázely písničkou „Stromy“.

V závěru nechybělo poučení o správném chování v lese.                                                                                                                                             

                                 tř. uč. M. Jírová

fotogalerie